GABBIANO ROSEO
Slender-billed Gull, Chroicocephalus genei